Loading...

Wyrażam zgodę, w rozumieniu Art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora
, w następujących celach: związanych z rejestracją na portalu https://2024-04-11-szpital-w-chmurze.eventorganizer.pl/ celem zapisania się na instruktaże z Systemu Dziedzinowego do konsultacji społecznych wDialogu.